نفت و گاز و مواد پتروشیمی

ما به پشتوانه توانمندی و تجارب شرکای تجاری خود در تولید قطعات یدکی و ارائه سرویس های مربوط به انواع توربین های گازو بخار، الکتروموتورها و ژنراتورها، ولوها، مخازن ذخیره، پمپها و همچنین مخازن تحت فشار، شما را حمایت خواهیم کرد .

شرکت متین تجارت پارسیان نوین با همکاری شرکت های ایرانی تولید کننده مواد پتروشیمی قادر است بر اساس نیاز مشتریان خود در بازارهای هدف، محصولات پتروشیمی مورد نیاز آنها را تامین نماید .