الکتروموتور

ما قادریم کلیه محصولات و خدمات مورد نیاز شما را در زمینه ماشین های الکترومکانیکی در کلیه حوزه های برق، نفت و گاز، صنایع حمل و نقل ریلی، صنایع دریایی و خودرو تامین نماییم.