سیستم های کنترل و ابزار دقیق

سیستم های کنترل و ابزار دقیق

– نوسازی و به روز رسانی سیستم های الکتریکی و کنترل

– ارائه کلیه خدمات مهندسی

– آموزش

– تامین کلیه قطعات یدکی زیمنس ، ABB  و Yokogawa