فیلترهای هوای ورودی توربین های گازی

فیلترهای ورودی توربین های گازی

شرکت متین تجارت پارسیان نوین بعنوان نماینده رسمی تولید کنندگان شناخته شده فیلترهای هوای ورودی توربین های گازی، دارای سوابق درخشان در تامین ،طراحی، ساخت و نصب به روزترین سیستم های فیلتراسیون هوای ورودی توربین های گازی، متناسب با شرایط محیطی و همچنین سیستم های خنک کن هوای ورودی توربین های گازی جهت افزایش راندمان توربین ها می باشد .

  • V-shaped filter
  • Cartridge filter
  • Panel filter
  • HEPA filter (High Efficiency Particulate Air)
  • Twisted thread filter
  • Packet filtering
  • ESP / Bag Filter Manufacturing