تعمیرات و بازسازی

تعمیرات و بازسازی 

 • بازرسی اولیه و شناسایی خسارت و علت آن
 • اندازه گیری و تهیه نقشه های فنی
 • تعیین محل بازسازی در انواع قطعات و تجهیزات
 • WPS، QC و تست های آزمایشگاهی متالورژیکی و مکانیکی
 • بازسازی از طریق جوشکاری مطابق با استانداردهای ASME و API 617
 • ماشینکاری نهایی و سنگ زنی
 • تست های غیر مخرب
 • بالانس مطابق با استاندارد ISO 1940
 • تحویل و تضمین
 • خدمات و تعمیرات ژنراتور و توربین بخار تولید کنندگان مختلف به عنوان بخشی از تعمیرات توربین گاز و یا به طور جداگانه
 • بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی