قرارداد خدمات بلند مدت ( LTSA )

شرکت متین تجارت پارسیان با تکیه بر قابلیت ها و تجارب فنی و اجرایی شرکای داخلی و خارجی خود، قادر به ارائه انواع خدمات در قالب بسته های کامل خدماتی به شرح زیر می باشد :

  • تامین و تحویل قطعات
  • خدمات میدانی
  • بازسازی قطعات اصلی
  • پشتیبانی فنی
  • تعمیرات برنامه ریزی شده و پیش بینی نشده
  • نصب و راه اندازی توربین های گازی :

General Electric

  • GE-F9/ MS9001E
  • GE-F6B/ GE-F6FA/MS6001B/LM6000

Siemens Gas Turbine

  • SGT4-2000E ( V94.2)
  • SGT5-4000F ( V94.3A)

قرارداد خدمات بلند مدت (LTSA)